rolo

Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2015

ΕΙΔΗ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ: Ατμοσφαιρική πίεση

Αποτέλεσμα εικόνας για Ατμοσφαιρική πίεσηΑτμοσφαιρική πίεση ή «Βαρομετρική πίεση» ονομάζεται η πίεση που ασκεί η ατμόσφαιρα, με το βάρος της, στην επιφάνεια της Γης, όπως αυτό καθορίζεται και από την ατμοσφαιρική κυκλοφορία.

Στην επιφάνεια της Γης η ατμοσφαιρική πίεση ισούται, κατά μέσον όρο με το βάρος στήλης ύδατος ύψους 11 μ.(m) περίπου, ή με το βάρος στήλης υδραργύρου ύψους 760 χιλ. (mm).

Η ατμοσφαιρική πίεση που υφίσταται το σώμα του ανθρώπου αντισταθμίζεται από τον αέρα και τα λοιπά ρευστά που κυκλοφορούν εντός του οργανισμού του.Ένα χαμηλό βαρομετρικό ονομάζεται επίσης ύφεση κυκλώνας ή, απλά, χαμηλό. Σε μετεωρολογικούς χάρτες επιφανείας, το κέντρο ενός χαμηλού μπορεί να εμφανίζεται σταελληνικά ως Χ, στα αγγλικά ως L, στα γερμανικά ως Τ, κ.ο.κ.

ΠΙΟ ΑΠΛΑ:
Η πίεση που εξασκείται σε κάθε επιφάνεια από τον αέρα της ατμόσφαιρας. Ο ατμοσφαιρικός αέρας που περιβάλλει τη Γη έχει βάρος. Έτσι τα ανώτερα στρώματα αέρα ασκούν μεγαλύτερη δύναμη λόγω του βάρους τους στα κατώτερα, με αποτέλεσμα σε αυτά τα στρώματα ο αέρας να έχει μεγαλύτερη πυκνότητα. Η ατμοσφαιρική πίεση μεταβάλλεται με το ύψος. Ο ατμοσφαιρικός αέρας έχει μεγαλύτερη πυκνότητα όσο πλησιάζουμε στην επιφάνεια της θάλασσας και μικρότερη όσο ανεβαίνουμε πιο ψιλά.

Αρα η ατμοσφαιρική πίεση ελαττώνεται με την αύξηση του ύψους.

Η ατμόσφαιρα εκτείνεται σε εκατοντάδες χιλιόμετρα πάχος. Στα 5-6χιλιόμετρα από την επιφάνεια της γης είναι συγκεντρωμένη η μισή μάζα της ατμόσφαιρας. Ένα κυβικό μέτρο αέρα στη θάλασσα ζυγίζει 1.033 γραμμάρια, σε ύψος 12 χιλιόμετρα μόνο 319 γραμμάρια και σε ύψος 40 χιλιόμετρα μόνο 4 γραμμάρια.

Οι αέριες μάζες στην επιφάνεια της θάλασσας ζυγίζουν περίπου 10 τόνους ανά τετραγωνικό μέτρο. Το σώμα ενός ενήλικα ανθρώπου δέχεται πίεση που ισούται με βάρος 12.000- 15.000 κιλά (12 – 15 τόνους). Μόνο η παλάμη του χεριού του πιέζεται με 150 κιλά. 

Αν δεν συντρίβεται είναι γιατί η πίεση αυτή εξισορροπείται με την αντίστοιχη πίεση αέρα που βρίσκεται μέσα στον οργανισμό. Γι’ αυτό και ο άνθρωπος δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς ειδική στολή σε περιβάλλον που δεν έχει πίεση.


Έχει βρεθεί ότι όταν ανεβαίνουμε κατά 10,5m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας η ατμοσφαιρική πίεση ελαττώνεται κατά 1mm Ηg, για μικρά ύψη.

Οι παράγοντες που μεταβάλλουν την πίεση αυτή, εκτός από το ύψος είναι η πυκνότητα του αέρα, η θερμοκρασία του και η σύστασή του. Οι ακριβείς τιμές της ατμοσφαιρικής πίεσης στα διάφορα ύψη βρέθηκαν από μετρήσεις με αερόστατα, αεροπλάνα, πυραύλους ή δορυφόρους.

Αλλά και στην επιφάνεια της θάλασσας η πίεση διαφέρει ανάλογα με το γεωγραφικό πλάτος. Για τον ίδιο τόπο η ατμοσφαιρική πίεση παρουσιάζει μεταβολές που ακολουθούν τις μεταβολές της θερμοκρασίας, γιατί η θερμοκρασία μεταβάλλει την πυκνότητα άρα και το βάρος του αέρα.Επειδή η ατμοσφαιρική πίεση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη Μετεωρολογία αφού είναι η γενεσιουργός αιτία των ανέμων, κυκλώνων κ.λπ.  γι’ αυτό είναι απαραίτητη η παρακολούθηση των μεταβολών αυτής την ίδια χρονική στιγμή σε όλους τους τόπους της Γης. Η πίεση που μετράμε με τα βαρόμετρα σε όλους τους μετεωρολογικούς σταθμούς της Γης, διορθώνεται ώστε να αντιστοιχεί στη θερμοκρασία 0 οC. Όλοι οι τόποι που έχουν την αυτή χρονική στιγμή την ίδια ατμοσφαιρική πίεση ενώνονται με μια γραμμή που λέγεται ισοβαρής καμπύλη. Οι ισοβαρείς καμπύλες συνδέουν σημεία ίδιας βαρομετρικής πίεσης. Σχηματίζεται έτσι ένα σύνολο από καμπύλες γραμμές που προσδιορίζουν εύκολα τα βαρομετρικά χαμηλά ή υψηλά και κατ’ επέκταση τα φαινόμενα που θ’ ακολουθήσουν. Οι καθημερινές μεταβολές της ατμοσφαιρικής πίεσης προκαλούν μεταβολές στον καιρό.

Μεγάλη σημασία έχει η συσχέτιση μεταξύ των ενδείξεων της ατμοσφαιρικής πίεσης και των άλλων μετεωρολογικών στοιχείων. Αν και πρέπει να θεωρείται πολύ αυθαίρετη και μη ανταποκρινόμενη προς την πραγματικότητα, η συσχέτιση μεταξύ υψηλής ατμοσφαιρικής πίεσης και ωραίου καιρού ή χαμηλής πίεσης και άσχημου καιρού, παρ’ όλα αυτά παραμένει το γεγονός, ότι οι διαφορές της πίεσης μεταξύ διάφορων περιοχών προκαλούν μετατοπίσεις αέριων μαζών από ζώνες με υψηλή πίεση, σε ζώνες με χαμηλή πίεση, μετατοπίσεις που είναι αιτία βαθιών μεταβολών των μετεωρολογικών καταστάσεων.

Η ελάττωση της πίεσης σε μια περιοχή δείχνει ότι ο αέρας καθώς διαστέλλεται γίνεται ελαφρύτερος και αρχίζει να ανεβαίνει προς τα πάνω. Στη συνέχεια ψύχεται και σχηματίζονται τα σύννεφα, η βροχή το χαλάζι και όλα τα μετεωρολογικά φαινόμενα. Η υψηλή πίεση δημιουργείται από αέριες μάζες που αφού ψύχθηκαν έγιναν βαριές και άρχισαν να κατεβαίνουν.


Καιρός που σχετίζεται με τα χαμηλά βαρομετρικά:


Στη συνείδηση της κοινής γνώμης, τα χαμηλά βαρομετρικά σχετίζονται εξ ορισμού με κακοκαιρία. Αυτό, όμως, δεν είναι πάντοτε αλήθεια, καθώς η κακοκαιρία είναι συνήθως το αποτέλεσμα πολλών παραγόντων όπως:
  • η ύπαρξη του βαρομετρικού χαμηλού
  • η ορογραφία
  • η ύπαρξη αρκετής υγρασίας στην ατμόσφαιρα έτσι ώστε να μπορούν να προκληθούν μετεωρολογικά φαινόμενα.


Είναι αλήθεια, πάντως, ότι αρκετές φορές κάποιες "ζώνες καιρού" εστιάζονται σε μετεωρολογικές οντότητες (ψυχρό μέτωπο, θερμό μέτωπο, συνεσφιγμένο μέτωπο) που απαντώνται σχεδόν αποκλειστικά στα χαμηλά βαρομετρικά.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Kairos.gr