rolo

Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2015

Ανεµοστρόβιλος....

Ο ανεµοστρόβιλος είναι ένα από τα εντονότερα µετεωρολογικά φαινόµενα στη γη, έχει µικρές κατά κανόνα διαστάσεις και σύντοµη διάρκεια ζωής, επηρεάζοντας έτσι µια περιορισµένη γεωγραφικά περιοχή. Οι συνέπειές του ωστόσο είναι συχνά καταστροφικές λόγω των ισχυρότατων ανέµων που τον συνοδεύουν. 

Οι ανεµοστρόβιλοι κατατάσσονται σε 6 µεγάλες κατηγορίες µε βάση την ταχύτητα των ανέµων τους και τα αποτελέσµατα που προκαλούν στο έδαφος. Η κλίµακα κατάταξής τους ονοµάζεται κίµακα Fujita (πίνακας 1), έχοντας πάρει το όνοµά της από το µετεωρολόγο Ted Fujita ο οποίος το 1971 πρότεινε τη συγκεκριµένη κατηγοριοποίηση. 

Πίνακας 1 : Η κλίµακα του Fujita. ¨Ένας ανεµοστρόβιλος σχηµατίζεται πάνω από τη στεριά και είναι στην ουσία µια κατακόρυφη στήλη ατµοσφαιρικού αέρα που παρουσιάζει έντονη περιστροφή και επεκτείνεται από τη βάση των νεφών µιας καταιγίδας προς το έδαφος, εµφανίζοντας τη χαρακτηριστική χοάνη που φαίνεται στην εικόνα 1. Όταν η χοάνη δεν ακουµπά το έδαφος ονοµάζεται funnel cloud, ενώ όταν πραγµατοποιεί επαφή µε το έδαφος ονοµάζεται tornado, δηλαδή ανεµοστρόβιλος.  


Για να εκδηλωθεί ένας ανεστρόβιλος πάνω από µια επίπεδη κατά κανόνα έκταση, χρειάζεται να επικρατούν οι κατάλληλες ατµοσφαιρικές συνθήκες. Οι κατάλληλες αυτές συνθήκες εντοπιζονται συνήθως κοντά σε ισχυρές καταιγίδες καθώς και σε περιοχές όπου συναντιούνται και συγκρούονται ιδιαίτερα ψυχρές µε ιδιαίτερα θερµές και υγρές αέριες µάζες, όπως για παράδειγµα κατά τη διέλευση ενώς ψυχρού µετώπου (βλ. ψυχρό µέτωπο). Ως κατάλληλες συνθήκες θεωρούνται: η ύπαρξη µιας θερµής και πλούσιας σε υγρασία αέριας µάζας κοντά στην επιφάνεια του εδάφους, η ύπαρξη ενός έντονου ανοδικού ρεύµατος και η αλλαγή της διεύθυνσης του ανέµου καθ’ ύψος. Καθώς ο άνεµος αλλάζει διεύθυνση µε το ύψος, σχηµατίζεται ένας αόρατος περιστρεφόµενος οριζόντιος κύλινδρος (σχήµα 1). Στη συνέχεια το ανοδικό ρεύµα παρασύρει µέρος αυτού του περιστρεφόµενου κυλίνδρου προς µεγαλύτερα ύψη, µέχρι να φτάσει στο επίπεδο των νεφών (σχήµα 2). Καθώς ο ανερχόµενος θερµός αέρας συναντά τον ψυχρό αέρα στο επίπεδο τον νεφών αρχίζει να συµπυκνώνεται σχηµατίζοντας γύρω από τον περιστρεφόµενο κύλινδρο νέφη. Το νέφος που σχηµατίζεται, κάνει ορατό τον κατακόρυφο πλέον περιστρεφόµενο κύλινδρο, σχηµατίζοντας τη χαρακτηριστική χοάνη (σχήµα 3). 

Αν ένας ανεµοστρόβιλος εκδηλωθεί πάνω από τη θάλασσα ονοµάζεται υδροστρόβιλος (εικόνα 2) ενώ στρόβιλοι µικρότερου µεγέθους µπρούν να εµφανιστούν πάνω από ερηµικές περιοχές ή επίπεδες εκτάσεις που καλύπτονται από χώµα, παίρνωντας το όνοµα σκονοδιάβολοι (dust devils).  

Ανεµοστρόβιλοι εκδηλώνονταν και εκδηλώνονται στην Ελλάδα, µε µεγαλύτερη συχνότητα εµφάνισης στη ∆. Στερεά, στη ∆. Πελοπόννησο, στην Ήπειρο, στο Ιόνιο, στις βόρειες ακτές της Κρήτης και σπανιότερα στην Εύβοια.. Ένας από τους ισχυρότερους ανεµοστρόβιλους στη χώρα µας, εκδηλώθηκε την 25η Μαρτίου του 2009 στις περιοχές Μανωλάδα και Βάρδα του νοµού Ηλείας. Η έντασή του εκτιµάται ότι κυµάνθηκε µεταξύ της δεύτερης και τρίτης κατηγορία στην κλίµακα Fujita, καθώς παρέσυρε µεγάλα οχήµατα, ξερίζωσε αιονόβια δέντρα και κατέστρεψε µεγάλες στέγες. Οι άνεµοι ενδέχεται να ξεπέρασαν τα 200 km/h. Ανεµοστρόβιλος ανάλογης έντασης είχε εκδηλωθεί και στις 3 Απριλίου του 2008 στη Ζάκυνθο. 

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου